ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000011780


Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΕΝΤΗΣ κάνει δηλώσεις για το ζήτημα της οικοδόμησης παραθεριστικών οικισμών.

Πλήρης Τεκμηρίωση