ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000011764


Συνέντευξη του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ για το σκοπό και τις προϋποθέσεις φοίτησης στη Σχολή Ξεναγών του ΕΟΤ.

Πλήρης Τεκμηρίωση