0000001131 / 1.1.3.70
ΑΘΗΝΑ. Η ΠΡΩΤΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΜΤΣ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΒΟΣΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση