0000001118 / 1.1.3.57
ΑΘΗΝΑ. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση