0000001093 / 1.1.3.5
ΑΘΗΝΑ. ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΗ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΧΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση