0000001083 / 1.1.3.25
ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. Η ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ.

Πλήρης Τεκμηρίωση