ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000010743


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΑΗΣ μιλάει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Πλήρης Τεκμηρίωση