ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000010732


Σε ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο νέος Πρύτανης Καθηγητής της Ιατρικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Στη συνέχεια, μιλούν ο νέος και ο απερχόμενος Πρύτανης Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση