ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000010366


Το γλωσσικό ζήτημα στην ΕΛΛΑΔΑ. Η διαμάχη καθαρευουσιάνων και δημοτικιστών μέσα από συνταγματικά κείμενα και από τη λογοτεχνική και πανεπιστημιακή παράδοση. Η στάση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών, των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, του ΕΙΡΤ και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος για το θέμα. Μιλούν ο Σύμβουλος Επικρατείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ και ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση