ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ
0000075819


Σειρά ντοκιμαντέρ αφιερωμένη σε πόλεις που υπήρξαν σημαντικά κέντρα της πρώιμης βιομηχανικής περιόδου στην Ελλάδα από τα τέλη του 19ου ως τα μέσα του 20ού αι. ανιχνεύοντας το βιομηχανικό τους παρελθόν μέσα από την κινηματογράφηση των παλιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την καταγραφή μαρτυριών πρώην εργατών και ιδιοκτητών. Θέμα του επεισοδίου, η παραγωγή και το εμπόριο καπνού στη Μακεδονία με επίκεντρο την «καπνούπολη» της Καβάλας και την ιστορία της.

Πλήρης Τεκμηρίωση