ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000048977


Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Κυβερνήσεως των Συνταγματαρχών (υπό τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ) ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου με θέμα την αποκέντρωση. Κάνει λόγο για το παγκόσμιο φαινόμενο της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στις μεγαλουπόλεις και για την προσπάθεια αναζήτησης ενός διοικητικού συστήματος που θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση του πολίτη, επισημαίνοντας παράλληλα και τα προβλήματα που εμφανίζονται στην ΑΘΗΝΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση