0000002272 / 1.1.26.88
ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ. ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣTA ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.

Πλήρης Τεκμηρίωση