Λειτουργικά συστήματα (OS), Φυλλομετρητές (web browsers)
Ο δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί στα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα και υποστηρίζονται οι πιο διαδεδομένοι φυλλομετρητές.

Javascript, Popups
Ο δικτυακός τόπος απαιτεί τη λειτουργία της Javascript. Φροντίστε ώστε ο φυλλομετρητής σας να υποστηρίζει και να επιτρέπει τη λειτουργία της.
Ο δικτυακός τόπος απαιτεί τη λειτουργία των Popups. Φροντίστε έτσι ώστε ο φυλλομετρητής σας να επιτρέπει τη λειτουργία των popups για το domain ert-archives.gr. Συχνά τα popups μπλοκάρονται από επιπρόσθετα λογισμικά (toolbars, plug-ins) τα οποία έχουν εγκατασταθεί στον φυλλομετρητή.

Επιπρόσθετα λογισμικά (Plug-in/add-on)
Ο δικτυακός τόπος απαιτεί σε κάποιες περιπτώσεις την εγκατάσταση επιπρόσθετων λογισμικών για την προβολή του περιεχομένου. Τα λογισμικά αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα και μπορούν να μεταφορτωθούν ελεύθερα και χωρίς κόστος από το διαδίκτυο και να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας. Συγκεκριμένα:
Για θέαση βίντεο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό Adobe Flash Player
Για θέαση εγγράφων πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό Adobe Acrobat Reader

Ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο
Καθοριστικός παράγοντας για τη θέαση του περιεχομένου του αρχείου είναι η ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Γρήγορη σύνδεση στο διαδύκτιο θα σας επιτρέψει να απολαύσετε το οπτικοακουστικό περιεχόμενο του αρχείου άμεσα και χωρίς ενοχλητικές διακοπές.

Tείχος Προστασίας (Firewall)
Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP (TCP/80) για πρόσβαση στις ιστοσελίδες και στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.