Το Αρχείο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης είναι το πλουσιότερο οπτικοακουστικό αρχείο στην Ελλάδα που εμπλουτίζεται καθημερινά.

Η Διεύθυνση Μουσείου Αρχείου της ΕΡΤ στη προσπάθεια της να εξυπηρετήσει στο βέλτιστο τον χρήστη του Αρχείου, εσωτερικό και εξωτερικό, προχώρησε στην καταγραφή των διαδικασιών εμπλουτισμού των πεδίων τεκμηρίωσης.

Η εργασία αυτή της επιστημονικής ομάδας του Αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ, είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του Εγχειρίδιου Τεκμηρίωσης το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπος οδηγός στο χώρο των Οπτικοακουστικών Αρχείων.

Στόχος μας είναι με την συγκεκριμένη τυποποίηση διαδικασιών να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην σωστή ανάγνωση, χρήση και διάχυση των τεκμηρίων ενός Ραδιοτηλεοπτικού Αρχείου.

Λήψη αρχείων:

Το πρότυπο μεταδεδομένων EBU Core – εκδοση 1.0/Νοέμβριος 2011)
EBU Core Metadata Set (EBU-TECH3293) – εκδοση v1.3/Οκτώβριος 2011)
Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης – εκδοση 1.0/Ιούλιος 2011