ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1960-2013 – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ιστορικό αφιέρωμα για τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο κατά την περίοδο 1960-2013. Σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της Κύπρου, Πρόεδρος αναδεικνύεται ο υποψήφιος ο οποίος, μέσω άμεσης, καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας, λαμβάνει το 50 τοις εκατόν συν μία τουλάχιστον των έγκυρων ψήφων. Το σύστημα προνοεί επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, σε περίπτωση που κανένας δεν αποκτήσει το ποσοστό αυτό. Με αυτό το σύστημα, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 μέχρι την λήξη της προεδρικής θητείας το 2013 υπηρέτησαν στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας πέντε Πρόεδροι, με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Το σύντομο αυτό ντοκυμανταίρ παρουσιάζει μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου αυτής.

Έτος παραγωγής: 2013
Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διάρκεια: 00.07:39:22
Η ανάρτηση του βίντεο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανταλλαγής αρχειακού υλικού μεταξύ των Αρχείων του ΡΙΚ και της ΕΡΤ.