Η ΕΡΤ έχει στην κατοχή της πολλά τηλεοπτικά προγράμματα, σημαντικά από πλευράς περιεχομένου, τα οποία είναι αποτυπωμένα σε παλιά φορμά φιλμ και βίντεο. Λόγω της παλαιότητας αυτών υπάρχει το ενδεχόμενο καταστροφής τους, με κίνδυνο να χαθεί υλικό με μεγάλο ιστορικό και αρχειακό ενδιαφέρον. Στη διαπίστωση αυτή έγινε επιτακτική η ανάγκη να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές για να διασφαλιστεί η διάσωση και η διαχρονική αξία του αρχειακού υλικού.
Πιο συγκεκριμένα, για να διασωθούν τα φιλμ φορμά 16mm με θέματα ειδήσεων και θεματικές εκπομπές ειδήσεων από το έτος 1970-1985 ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:

  • ομάδα από έμπειρους μοντέρ κινηματογραφίας συντηρούν, διαχωρίζουν σε κατηγορίες και καταγράφουν το υλικό
  • το υλικό περνά από ειδικό μηχάνημα καθαρισμού
  • το περιεχόμενο αντιγράφεται σε ψηφιακό βίντεο από το Telecine για να είναι δυνατή η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση

Για να διασωθεί το εύφλεκτο φιλμ φορμά 35mm με εξίσου πολύτιμο αρχειακό υλικό των ετών 1910-1969 έγιναν επιπρόσθετα τα παρακάτω βήματα:

  • αγορά του πιο σύγχρονου εμφανιστηρίου 35mm και 16mm στην Ευρώπη, που είναι φιλικό στο περιβάλλον
  • επαναλειτουργία μηχανών εκτύπωσης των παλαιών εμφανιστηρίων με τη βοήθεια ειδικού χειριστή

Για να διασωθεί και να αξιοποιηθεί ο τεράστιος όγκος αρχείων που είναι αποτυπωμένα σε παλαιότερα βίντεο φορμά όπως 2’’(ίντσες), 1’’(ίντσα), Umatic, BetaCam επισκευάστηκε και συντηρείται σημαντικός αριθμός μηχανών αναπαραγωγής τους. Δημιουργήθηκε το εργαστήριο Μεταγραφής και Συντήρησης που περιλαμβάνει τις μηχανές αναπαραγωγής βίντεο παλαιών φορμά, σύγχρονο εξοπλισμό, συσκευές συντήρησης και ανταλλακτικά.

Tο τελευταίο στάδιο είναι αυτό της Ψηφιακής Ανάταξης (Digital Restoration).
Στο Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάταξης διορθώνονται πιθανά προβλήματα εικόνας και ήχου που προκύπτουν για το βίντεο και το φιλμ μετά τις διαδικασίες διάσωσης και μεταγραφής. Μέσα από αυτές το περιεχόμενο στην κυριολεξία «αναγεννιέται».