Συντονισμός: Johan Oomen
Συμμετέχοντες: Esther Huyer (CAPGEMINI / Data Space Support Centre), Harry Verwayen (Europeana / Data Space for Cultural Heritage), Αγιάτη Μπενάρδου (DARIAH-ERIC), Lucille Verbaere (EBU / TEMS – Data Space for Media), Πάνος Κωνσταντόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / UNESCO, Κάτοχος έδρας για τις ψηφιακές μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.