Συντονισμός: Maja Drabczyk
Συμμετέχοντες: Paul Keller (Open Future Foundation), Marie-Veronique Leroi (Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού), Κατερίνα Μουτογιάννη (DG Connect), Γεωργία Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΕΚΤ).