Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα
Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα