0000036752


Η ζωή και το έργο του κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής πεζογραφίας Στρατή Τσίρκα, το έργο του οποίου συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον γενέθλιο τόπο του, την Αίγυπτο.

Πλήρης Τεκμηρίωση