Ντοκυμανταίρ με θέμα την εορτή του Αγίου Πνεύματος, η οποία στην Κύπρο είναι γνωστή ως Γιορτή του Κατακλυσμού.
Με τον τρόπο που γιορτάζονται στην Κύπρο, τα έθιμα της γιορτής αυτής ανάγονται στην αρχαιότητα και συνδέονται με την εορτή των Ανθεστηρίων, αλλά και με την βιβλική ιστορία του Κατακλυσμού του Νώε. Το νερό, ως πηγή ζωής από την μια οδηγεί στην ανανέωση της φύσης και στην ανθοφορία, και από την άλλη ως καθαρτήριο μέσο, παραπέμπει στον Κατακλυσμό της Παλαιάς Διαθήκης και αποτελεί και στις δύο περιπτώσεις ευκαιρία για ευφορία και γιορτή.
Στο πρόγραμμα, παρουσιάζονται μέσα από αρχειακό υλικό του ΡΙΚ, παραδοσιακά τραγούδια και χοροί, παιγνίδια και διαγωνισμοί «τσιαττιστών», αυτοσχέδιων διστίχων δηλαδή, με ανταγωνιστική, πειρακτική και χλευαστική διάθεση μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Έτος παραγωγής:2001
Σκηνοθεσία: Κλείτος Κλείτου
Διάρκεια: 19’00’’

Η ανάρτηση του βίντεο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανταλλαγής υλικού μεταξύ των Αρχείων ΡΙΚ-ΕΡΤ.