ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099685 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099685 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 13/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099921 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099921 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 24/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099699 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099699 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 14/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099935 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099935 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 25/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099727 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099727 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 15/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099939 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099939 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 26/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099765 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099765 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 16/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00

0000099515 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099515 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 26/12/2012 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00

0000099517 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099517 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 25/12/2012 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00

0000099522 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099522 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 27/12/2012 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...