ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099939 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099939 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 26/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099765 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099765 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 16/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099941 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099941 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 27/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099810 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099810 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 18/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099972 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099972 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 29/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099812 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099812 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 19/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099814 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099814 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 17/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00

0000099547 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099547 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 29/12/2012 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00

0000099549 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099549 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 30/12/2012 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099683 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099683 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 12/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...