ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013, 21:00:00

0000100310 Κωδικός Τεκμηρίου 0000100310 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 21/02/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Θέμα:2 00:00:17:08 ΤΙΤΛΟΙ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099941 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099941 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 27/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099810 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099810 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 18/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099972 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099972 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 29/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099812 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099812 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 19/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099814 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099814 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 17/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099820 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099820 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 20/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099855 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099855 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 21/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099878 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099878 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 22/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099895 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099895 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 23/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...