ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013, 21:00:00

0000100398 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000100398 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 25/02/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099855 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099855 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 21/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099878 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099878 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 22/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099895 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099895 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 23/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099685 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099685 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 13/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099921 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099921 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 24/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099699 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099699 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 14/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099935 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099935 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 25/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099727 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099727 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 15/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...
video

Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ – Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00

0000099939 Πλήρης Τεκμηρίωση Κωδικός Τεκμηρίου 0000099939 Κανάλι ΝΕΤ Τύπος ψηφιακού αρχείου Βίντεο Τίτλος Δελτίο Ειδήσεων ΝΕΤ Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013, 21:00:00 Χρονολογία παραγωγής / Πρώτης Εκπομπής 26/01/2013 Σκοπός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Είδος ΣΥΝΘΕΤΟ-ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ / ΟΧΙ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ Περιγραφή Περιεχομένου Θέμα:1 00:00:00:00 ΣΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ...