ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1980
0000074835


Πλάνα του καναλιού του ΙΣΘΜΟΥ της ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά τη διάρκεια διάπλου. Εκδήλωση παρουσία πολιτειακής και εκκλησιαστικής ηγεσίας για την αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης.

Πλήρης Τεκμηρίωση