Κυκλος:Α Επεισόδιο:004
0000006917


Ο ΠΙΚΟΣ ΑΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΒΗ.

Πλήρης Τεκμηρίωση