0000017068 / ΚΤΠ2--IMG--1.1.28.10
ΑΘΗΝΑ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ Η ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ (ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ AΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ).

Πλήρης Τεκμηρίωση