0000016541 / ΚΤΠ2--IMG--1.2.xα.187
ΑΘΗΝΑ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥΣ κ. ΛΑΜΠΙΡΗ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Πλήρης Τεκμηρίωση